Eesti Olümpiakomitee (EOK) on Eesti spordi katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid spordialaliite ja organisatsioone ning vastutab Eesti sportlaste ettevalmistamise ja osalemise eest rahvusvahelistel võistlustel, sealhulgas olümpiamängudel. EOK edendab spordikultuuri, toetab noorsportlasi, korraldab erinevaid spordiüritusi ning tegeleb spordihariduse ja -teaduse propageerimisega.

Organisatsiooni eesmärk on propageerida tervislikku eluviisi, toetada noorte spordi arengut ning tagada Eesti sportlastele parimad võimalused rahvusvahelisel tasandil võistlemiseks. Lisaks tegeleb EOK ka olümpiamõtte propageerimisega ühiskonnas, korraldades erinevaid koolitusi, seminare ja üritusi spordi populariseerimiseks.

Eesti Olümpiakomitee tegevust rahastatakse peamiselt riiklikust eelarvest, samuti on oluline roll sponsoritel ja toetajatel spordi arengus ning sportlaste ettevalmistamises. EOK on oluline osa Eesti spordimaastikust, kujundades ja toetades spordivaldkonna arengut ning esindades Eestit rahvusvahelisel spordiareenil.

EOK toetab sportlasi nende ettevalmistamisel rahvusvahelisteks võistlusteks, sealhulgas olümpiamängudeks. See hõlmab treeninguid, võistlustele valmistumist, tehnilist ja psühholoogilist tuge ning muud vajalikku tuge. EOK tegevus aitab edendada spordikultuuri Eestis, julgustades noori spordiga tegelema ning tutvustades erinevaid spordialasid laiemale publikule. EOK esindab Eestit rahvusvahelisel tasandil, olles osa rahvusvahelisest olümpialiikumisest ja teistest spordiorganisatsioonidest, mis võimaldab Eesti sportlastel osaleda rahvusvahelistel võistlustel ja olümpiamängudel. EOK korraldab erinevaid spordiüritusi ja programme, mis aitavad spordil jõuda suurema publikuni ning toetavad spordi populariseerimist ja tervisliku eluviisi propageerimist. EOK tegeleb spordi hariduse ja teaduse propageerimisega, toetades spordihariduse arengut ning teadusuuringuid spordi valdkonnas.

Sellel aastal tähistatakse Eesti Olümpiakomitee (EOK) sajandat aastapäeva, eelmise aasta lõpul pidulikult tähistatud sündmusel Raekoja platsil kogunes mitmeid olümpiamängude veteranidest sportlasi, kes jagasid mõtteid olümpiamängude tähtsuse ja arengu kohta.

Raekojas peetud lõunasöögiga võib olla sündinud rahvusrekord medalite hulgast ruutmeetri kohta. Esimesed olümpiamedalid võitsid Eesti sportlased enne EOK ametlikku loomist, milleks oli 1923. aasta, ning praeguseks on neid koos 81, sealhulgas 27 kuldmedalit.

Olümpiamängud on aja jooksul läbi teinud muutusi, kuid nende tähendus pole kahanenud. “Olümpiamängud on ikkagi olümpiamängud,” ütles kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool. “Võib-olla meediakajastust oli varem vähem, aga olümpiamängud kui sündmus olid kindlasti ülemaailmselt suuremad.”

Eesti sportlased võistlesid ligi pool sajandit võõra lipu all, kuid olid siiski alati oma rahva toetusega kindlad. “Sport on ülene. Omadele elatakse alati kaasa, mis iganes lipu all ta parasjagu mahub,” märkis kahevõistluse olümpiapronks Allar Levandi.
Olümpiamängude tähtsus Eestile on jäänud muutumatuks, kuigi kontekst võib erineda. “Eestile medali võitmine on hoopis teine asi kui NSV Liidu eest,” ütles purjetamise kahekordne olümpiamedalist Tõnu Tõniste.

Eestlased usuvad endiselt olümpiamedalisse ning selle väärtus võib sportlasele jõuda ka hiljem. “Kui sa selle sees oled, siis sa olümpiamängudest väga ei mõtle, sest sa teed ainult oma asja. Aga pärast seda head hooaega või head tulemust mõtled küll,” selgitas suusatamise kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi.

Sajand tagasi asutatud Eesti Olümpiakomitee auks korraldatud pidulikul lõunasöögil osalesid lisaks Eesti olümpiamedalistidele ka mitmed rahvusvahelised olümpiaalased tegelased. Ürituse avasid Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ja Eesti Vabariigi president Alar Karis.

Eesti Olümpiakomitee on aastate jooksul mänginud olulist rolli Eesti spordi arengus, toetades sportlaste ettevalmistust, populariseerides spordikultuuri ja esindades Eestit rahvusvahelisel olümpiall. Tänapäeval jätkab EOK oma pühendumist ja tähtsust Eesti spordimaastikul, olles tugeva aluseks edaspidisteks sajanditeks.