Euribor on lühend sõnadest “Euro Interbank Offered Rate”, mis tähendab eurotsooni pankade vahelist intressimäära. See on standardne intressimäär, mille järgi teatud Euroopa pangad on valmis üksteisele laenama raha eurotsooni piires. EURIBOR on oluline finantsnäitaja, mida kasutatakse laialdaselt krediiditurgudel, eriti hüpoteeklaenude ja ettevõtete laenude intressimäärade määramisel.

Euribor määratakse igapäevaselt eurotsooni suurpankade poolt pakutud intressimäärade põhjal, mida nad oleksid valmis laenama teistele pankadele. Seda arvutatakse keskmise intressimäära alusel, mis kujuneb pärast Euroopa keskpanga poolt kogutud andmete põhjal erinevate pankade poolt pakutud intressimäärade.

Euribor on oluline mitte ainult pankadele, kes kasutavad seda baasina laenuintressimäärade määramisel, vaid ka majapidamistele ja ettevõtetele, kes võtavad laene. Euribori väärtused mõjutavad otseselt laenukulusid, mistõttu võivad isegi väikesed muutused Euriboris mõjutada sadade ja tuhandete laenude igakuiseid makseid.

See intressimäär on üks olulisi näitajaid, mida kasutatakse finantsturgudel ja majandusprotsessides, et mõõta Euroopa majanduse tervist ja suundumusi.

Miks on euribor inimeste jaoks väga oluline faktor?

Paljud inimesed, nii eraisikud kui ka ettevõtted, sõltuvad laenudest. EURIBOR on sageli baasiks, millest lähtutakse laenuintresside määramisel. Kuna see määrab, kui palju peavad inimesed intressi maksma oma laenudele, mõjutab see otseselt nende rahalist olukorda ja igapäevaseid kulutusi.
Enamikul inimestel on kinnisvara ostmisel või ehitamisel hüpoteeklaenud. Hüpoteeklaenude intressimäär sõltub sageli EURIBORist. Seetõttu mõjutab EURIBOR otseselt kõiki neid, kes omavad või plaanivad osta kinnisvara.

Ettevõtted kasutavad laene kapitali investeerimiseks ja kasvu saavutamiseks. EURIBOR mõjutab ettevõtete laenukulusid ning seega ka nende finantsolukorda ja kasumlikkust.

Euribor on ka majanduse üks peegeldusnäitajaid. Kuna see määrab intressimäärad, võib selle tõus või langus näidata majanduse tugevust või nõrkust, mõjutades seeläbi inimeste tarbimisharjumusi, ettevõtete investeeringuid ja majanduskasvu.

Kokkuvõttes võib öelda, et euribor puudutab otseselt inimeste igapäevast elu, sest see mõjutab nende laenukulusid ja seeläbi ka rahalist olukorda ning ostuvõimet. Lisaks on see oluline majandusnäitaja, mis kajastab Euroopa majanduse tervist ja suundumusi.

Uue aasta saabumisega on aga intressilangetuste ootused pisut taandunud, järgides hiljutisi trende majanduse tervises ja keskpanga seisukohti.
Euroala töötuse määr novembris langes rekordmadalale 6,4% tasemele, mis ületas ökonomistide prognoose. See näitab, et Euroopa Keskpanga (EKP) intressimäärade langetamine lähiajal pole tõenäoline. Tööandjatel on endiselt väljakutseid töötajate leidmisega isegi majanduslanguse tingimustes, mis omakorda võib tõsta palku ja süvendada inflatsiooniriski.

Kui 2023. aasta lõpus oli 6 kuu euribor 3,861% peal, siis praegu on see tõusnud 3,929%-le. EKP nõukogu liikme Boris Vujcici sõnul ei ole Euroopa Keskpank tõenäoliselt enne suve laenukulusid alandamas. Kuigi inflatsioon on järk-järgult vähenenud, soovivad ametnikud oodata olulisi andmeid euroala tööturu kohta enne otsuste langetamist.

Uue aasta algusega on investorid muutunud ettevaatlikumaks. Kui 2023. aasta lõpus oli ootus, et EKP langetab tänavu intresse 174 baaspunkti võrra, siis 5. jaanuari seisuga oli ootus langenud alla 140 baaspunkti.

Detsembris kiirenes hinnatõus oodatud tasemele, kerkides 2,9%-le, vastates enamasti prognoosidele. Varasemalt oli hinnatõus olnud oodatust madalam, ulatudes 2,4%-ni novembri lõpuks.

Need viimased trendid ja EKP seisukohad peegeldavad investori ettevaatlikkust ning ootustelangust intressimäärade suhtes, oodates täiendavaid tõendeid euroala majanduse seisundi kohta. Tulevikuootused ja otsuste tegemine sõltuvad tugevalt inflatsiooni ja tööturu näitajatest ning keskpanga võimalikust reageeringust nendele numbritel.