MÜÜGITINGIMUSED

Leping – Müüja ja Tellija vahel sõlmitud Püsitellimuse müügileping või Ühekordse tellimuse müügileping. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad müügitingimused.

Maksepäev – Igakuine kuutasu tasumise tähtpäev Püsitellimuse korral, mis on näidatud Veebipoe kasutajakonto “Minu konto” -> “Püsitellimused”.

Müüja – Öselstuff OÜ (registrikood 14042350), asukohaga Rannamõisa, Kallaste küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93462.

Pooled – Lepingu osapooled Müüja ja Tellija ühiselt nimetatud ka kui Pooled.

Püsitellimus – Tellija poolt esitatud mitmekordne automaatne Tellimus. Püsitellimuse Leping on tähtajatu.

Tellija – füüsiline või juriidiline isik.

Tellimus – Tellija poolt Müüjale esitatud tellimus Toote ostmiseks. Tellimus võib olla Ühekordne tellimus või Püsitellimus.

Toode – Müüja poolt pakutav kasemahlajook või muu toode, mida on võimalik osta Ühekordse tellimusega või Püsitellimusega.

Veebipood – ÖselBirch-i veebipood aadressil www.oselbirch.ee ja selle omanik on Müüja.

Ühekordne tellimus – Tellija poolt esitatud ühekordne Tellimus.

1. Lepingu kehtivus

Tellija poolt esitatud Tellimus loetakse sooviks sõlmida Leping.

1.1. Ühekordne tellimus

Kui Tellija on esitanud Ühekordse tellimuse, siis loetakse Leping jõustunuks alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole ja lõppenuks peale Toote kohaletoimetamist Tellijale või Toote kättesaamist Tellija poolt muul kokkulepitud viisil.

1.2. Püsitellimus

Püsitellimuse sõlmimiseks alustab Tellija Tellimuse vormistamist sarnaselt Ühekordsele tellimusele, valides Toote Veebipoest. Sõlmides Püsitellimuse lepingu nõustub Tellija esitama oma pangakaardi andmed, samuti tasuma kuutasu automaatselt iga kuu Maksepäeval. Püsitellimuse Leping loetakse jõustunuks alates esimese tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

Püsitellimuse lõplikuks vormistamiseks täidab Tellija nõutud andmeväljad ning Tellijale luuakse Veebipoe kasutajakonto. Kasutajakonto kaudu saab Tellija vaadata ja muuta Püsitellimust (“Muuda püsitellimust”). Püsitellimuse alusel saadab Müüja Tellijale iga kuu tema poolt Püsitellimusena valitud Toote. Toode pannakse teele pärast kuutasu edukat laekumist Maksepäeval Müüja kontole.

Müüjal on õigus muuta Püsitellimuse hinnakirja, teavitades sellest Tellijale vähemalt 1 (üks) kalendrikuu ette. Muudatused jõustuvad Veebipoes avaldamise hetkest.

1.2.1.   Tellija ülesütlemisõigus

Tellijal on õigus Püsitellimusena sõlmitud Leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest Müüjat hiljemalt 1 kalendripäev enne järgmist Maksepäeva Veebipoe kasutajakonto kaudu: “Minu konto” -> ”Püsitellimused” -> ”Katkesta tellimus”. Tellimus tühistatakse järgmisel maksepäeval.

1.2.2.   Müüja ülesütlemisõigus

Juhul kui Tellija igakuine Püsitellimuse automaatne makse Maksepäeval ebaõnnestub, siis saadetakse Tellijale PayPal’i ja/ või Müüja kaudu teade, et makse ebaõnnestus. Pärast ebaõnnestunud makset Maksepäeval proovib süsteem Maksepäevast järgneva 7 kalendripäeva jooksul teostada kordusmakseid (1) üks kord päevas. Juhul kui ka kordusmakse(d) ei õnnestu ning korralisest Maksepäevast on möödunud 7 kalendripäeva, siis Tellimus tühistatakse automaatselt. Tellimuse tühistamisega Veebipoes loetakse Püsitellimuse Leping Müüja poolt üles öelduks.

2. Kauba- ja hinnainfo

Veebipoes müüdavate Toodete hinnad on märgitud Toodete juurde eurodes ning sisaldavad käibemaksu (20%). Hinnale lisandub klaastaara pant ning tasu Toote kättetoimetamise eest, v.a juhul kui konkreetse Toote juurde on märgitud teisiti.

Toote kättetoimetamise tasu sõltub Tellija asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu lisandumisel kuvatakse see Tellijale Tellimuse vormistamisel.

Toitumisalane muu vajalik teave Toote kohta on esitatud Veebipoes vahetult Toote juures. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest.

3. Tellimuse vormistamine

Tellimuse esitamiseks tuleb lisada soovitud Toode ostukorvi (“lisa ostukorvi”). Seejärel on võimalik jätkata Toodete sirvimist või vormistada Tellimus. Ostukorvis olevaid Tooteid on võimalik enne Tellimuse lõplikku vormistamist muuta: lisada, vahetada või kustutada.

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, (lisandub tasu taara eest), mille saab tasuda pangalingi kaudu (nt LHV Pank, Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, Coop Pank) või krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro). Püsitellimuse korral kuvatakse lisaks esimesele tasutavale maksele ka järgmise kuu makse suurus ning Maksepäev. Kui olete internetipangas makse sooritanud, vajutage kindlasti nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel korral võib juhtuda, et info makse õnnestumise kohta ei jõua meieni ning Teie tellimuse täitmine viibib asjatult.

Kui Toodet ei ole võimalik tarnida seoses Toote lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tellijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Kohaletoimetamine

Müüja saadab Veebipoe kaudu tellitud Toote Tellijale tema poolt märgitud kättetoimetamise sihtkohta pärast Ühekordse tellimuse Lepingu jõustumist või Püsitellimuse alusel pärast igakuise makse laekumist Maksepäeval.

Tooteid tarnitakse Eestisse, juhul kui Tellija soovib saada Toode Eesti Vabariigist väljaspool asuvale aadressile, siis peab Tellija võtma eelnevalt ühendust Müüjaga meili teel info@oselbirch.com või telefonil (+372) 4626011.

Toote saatmiskulud kannab Tellija ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Tellija määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest.

Erandlikel juhtumitel on õigus Toode kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

5. Taganemisõigus

Pärast Lepingu jõustumist on füüsilisest isikust Tellijal õigus Veebipoes sõlmitud Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.

Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

– sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

– sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui Tellijaks on juriidiline isik. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud Toodet kasutada muul viisil kui on vajalik Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks ning viisil nagu see on lubatud Toote testimiseks füüsilises poes.

Kui Toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt Toote väärtuse vähenemisele.

Toote tagastamiseks tuleb esitada Toote ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile info@oselbirch.com hiljemalt 14 päeva jooksul Toote kättesaamisest.

Toote tagastamise kulud kannab Tellija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv Toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga Toode).

Tellija peab Toote tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või Tõendama, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul andnud Toote üle kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava Toote kättesaamisel Tellijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Tellijalt Lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on Tootetagasi saanud või kuni Tellija on esitanud tõendid, et on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui Tellija on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda Lepingust ning nõuda Tellijalt tagasi Toode, kui Toote hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla turuhinna.

6. Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab Tellijale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tellijale või jookide puhul kuni parim enne kuupäeva lõppemiseni.

Tellijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@oselbirch.com või helistades telefonile: (+372)  4526011.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Toote üleandmist Tellijale.

Kui Veebipoest tellitud Tootel on puudused, mille eest Veebipood vastutab, siis parandab või asendab Veebipood puudusega Toote. Kui Toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Tellijale kõik Lepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15 päeva jooksul.

7. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab Tellija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning Toote Tellijale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et Toode kohaletoimetada.

Veebipood saadab Tellijale uudiskirju ning pakkumisi Tellija  e-posti aadressile ainult juhul, kui Tellija on selleks avaldanud soovi sisestades Veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Tellijal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

8. Vaidluste lahendamine

Pooled lahendavad tekkinud vaidlused eelkõige läbirääkimiste teel.

Kui füüsilisest isikust Tellija (edaspidi Tarbija) ja Müüja ei suuda lahendada vaidlust läbirääkimiste teel või Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast ja Tarbija leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile.

Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin või siin (avaldust ei võeta menetlusse, kui vaidlusaluse Toote väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada füüsilisest isikust Tellija ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Kui Pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse vaidlused Harju maakohtus.